Plattdeutsch – Plattdütsch

Hier wöllt wi een lütt beeten kieken, watt dat so givt, dat de plattdütsche Sprook ünnerstütten kann. Dat ward uk mol anners tosommenbuut, aver ierstmol sammelt wi dat an düsse Steel.